Studentice diplomskog studija psihologije na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, u okviru kolegija Psihologija roditeljstva,
ostvarile su suradnju s Udrugom Vjetar u leđa i, primjenjujući metodu
društveno korisnog učenja, održale radionice za roditelje darovite djece. Uz dvije radionice, studentice su pripremile i dva letka:

Kako pozitivnije komunicirati_ Smjernice za roditelje darovite djece

Letak100