Edukacija za rad s darovitom djecem se provodi kroz osam 10-satnih modula, dinamikom od jednog modula mjesečno (ukupno 80 sati) te kroz 40 sati individualnog rada (isčitavanje literature, panel diskusije, mali stručni radovi). Ova edukacija i rad udruge su prepoznati od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te imamo njihovu podršku za rad. Moduli se održavaju petkom poslijepodne (17-20 sati) te subotom ujutro (9 – 16 sati). Postoji mogućnost i organizacije samo subotom (9-19 sati). U vrijeme pandemije (te za sudionike izvan Zagreba), edukacija je organizirana online preko Zoom aplikacije (petak od 17-20 te subotom od 9-12.30 i 15 do 18.30).
Voditelji edukacije su psiholozi s višegodišnjim iskustvom u radu s darovitom djecom koji su završili ECHA specijalizaciju za rad s darovitom djecom (ECHA Specialist in Gifted Education) Radboud Sveučilišta u Nijmegenu, Nizozemska te prošli dva seminara stručnjakinja iz Izraela na temu kreativnosti i medijacije.
Edukacija je osmišljena kao kombinacija predavanja i radionica s kontinuiranom aktivnošću sudionika te znatnim dijelom individualnog, samostalnog praktičnog rada. Glavne osobine ovog treninga su visokokvalificirani, nadahnuti učitelji, osobni pristup, kreativno, otvoreno i podržavajuće okruženje te program zasnovan na znanstvenim istraživanjima i iskustvu iz praktičnog rada s djecom. Vjerujemo da dobro obučeni stručnjaci mogu dragocjeno doprinijeti poboljšanom obrazovanju svih učenika, uključujući one koji su najtalentiraniji – povećavanjem znanja i iskustva onih koji identificiraju, obrazuju i savjetuju nadarene studente u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju.

Po završetku modularne edukacije polaznici (odgojitelji i stručni suradnici) će moći:
• prepoznati darovitu djecu u vrtiću/školi i upoznati se sa pojmom procesne
dijagnostike
• razumjeti specifične razvojne, odgojne i obrazovne potrebe darovite djece
• osmisliti i provoditi posebne programe rada s darovitom djecom u vrtiću
• kreirati individualne odgojno-obrazovne programe te diferencijaciju kurikuluma za darovite pojedince
• surađivati s roditeljima u rješavanju problema čestih u razvoju i odgoju darovite djece
• znati razumjeti i poticati zdravi socio-emocionalni razvoj, kreativnost, strategije mišljenja te druge kognitivne osobine darovite djece.
• znanstveno, aktivno i kritički pristupati edukaciji darovite djece s ciljem mijenjanja i razvoja postojećih paradigmi
• moći primijeniti usvojene metode i tehnike i za rad s ostalom djecom

ISKUSTVA POLAZNICA

HVALA na svemu. Predivno iskustvo, izvrsni predavači, ugodna i poticajna atmosfera.
Ova edukacija je utvrdila moja postojeća znanja i dodatno ih proširila te me osnažila i pomogla da budem sigurnija u svoje kompetencije za izvođenje programa za darovite. Također sam dobila nove ideje i pristup raznim praktičnim načinima za rad s darovitima. Velike pohvale voditeljima za kvalitetne radionice, uspješno prenošenje znanja i ugodnu atmosferu!

Teme modula su:

I. Modul : Razumijevanje darovitosti
a. Mitovi i zablude o darovitoj djeci
b. Pregled najkorištenijih suvremenih teorija vezanih uz darovitu djecu (Renzulli, Gagne, Gardner, Ziegler i dr.)
c. Definicije darovitosti i njihova funkcija
d. Upoznavanje sa kognitivnim, konativnim, emocionalnim i socijalnim osobinama darovite djece
e. Profili darovite djece i vrsta podrške
f. Zakonski okviri
g. Odnos okruženja prema darovitom djetetu

II. Modul: Izazovi identifikacije darovite djece
a. Identifikacija darovite djece u svijetu
b. Stavovi poznatih stručnjaka o identifikaciji (Gagne, Renzulli, Stanly, primjer Izraela)
c. Uočavanje i utvrđivanje darovitosti u Hrvatskoj
d. Testovi sposobnosti
e. Procjena kreativnosti
f. Otkrivanje interesa, jakih i slabih strana darovitog djeteta
g. Procjena motivacije
h. Roditelji, učitelji, vršnjaci u procesu identifikacije darovite djece
i. Praktični dio – primjeri uočene djece iz vlastite prakse

III. Modul: Razvoj kurikuluma za darovitu djecu – I.dio – podbačaj darovite djece u obrazovnom sustavu ( „underachievement“) – diferencijacija
a. Praktični dio – primjer identifikacije djeteta (upitnici, protokoli ili testovi)
b. Kada darovito dijete postaje neuspješno – razumijevanje podbačaja darovite djece
c. Uloga motivacije u razvoju darovite djece
d. Samoregulacija učenja i izvršne funkcije
e. Fixed mindset vs Growth mindset
f. Osnove kvalitetnog kurikuluma za darovitu djecu i diferencijacija
g. Individualizirani odgojno-obrazovni program za darovito dijete

IV. Modul: Razvoj kurikuluma za darovitu djecu – II.dio – razvoj misaonih vještina
a. Praktični dio – primjer prilagodbe kurikuluma za jedan tjedan za darovito dijete
b. Strategije poučavanja za razvoj kritičkog mišljenja, viših kognitivnih procesa i vještine rješavanja problema
c. Misaoni alati E. de Bona
d. Problem based learning
e. Razvoj znanstvenog načina mišljenja
f. Strategijsko mišljenje

V. Modul: Razvoj kurikuluma za darovitu djecu – III.dio – kreativnost
a. Strategije poučavanja za razvoj kreativnosti – aktualni teoretski okvir (Sternberg)
b. RISE model (Cropley)
c. Metode i tehnike za razvoj divergentnog i konvergentnog mišljenja
d. Kreativno rješavanje problema
e. WCR model za razvoj kreativnosti
f. Praktični dio – primjer provedene aktivnosti za poticanje misaonih vještina

VI. Modul: Socio-emocionalni kurikulum
a. Socio-emocionalne specifičnosti darovite djece
b. Aktivnosti za poticanje socio-emocionalnog razvoja darovite djece
c. Perfekcionizam – teoretski pristup
d. Afektivni kurikulum kao prevencija perfekcionizma
e. Dvojne dijagnoze darovite djece (darovitost + ADHD, Asperger sindrom…)
f. Razvoj etičnosti i moralnosti

VII. Modul: Suradnja s roditeljima
a. Praktični dio – primjer provedene aktivnosti za poticanje kreativnosti
b. Odgoj darovite i talentirane djece
c. Razgovor s roditeljima nakon identifikacije
d. Priprema darovite djece za školu
e. Pozitivno savjetovanje roditelja darovite djece
f. Priprema radionica za roditelje
g. Postavljanje granica

VIII. Modul
a. Završni radovi sudionika
b. Evaluacija

ISKUSTVA POLAZNICA

Dragi svi, edukacija mi je pružila više nego što sam očekivala. Osim teoretskog znanja, dobila sam puno praktičnih primjera koje mogu odmah primijeniti u svom radu. Najvažnije je što ste me osnažili i dali “vjetar u leđa” (definitivno zaslužuje udruga taj naziv) i ponukali da se razvijam ne samo na profesionalnom već i na osobnom planu. Hvala još jednom!

Cijena jednog modula edukacije „uživo“ je 900 kn, a za online edukaciju 800 kn. Za prijavu dvoje ili više sudionika iz iste ustanove popust je 100 kn po osobi. Ukoliko dovedete još jednog sudionika iz druge ustanove, imate popust od 100 kn. Prijave se primaju do 14.10.2021. na mail: vjetaruledja@gmail.com.
Veselimo se „novom putovanju“ s Vama!

Program sastavili i provode ECHA specijalisti za edukaciju darovitih:

Ksenija R. Benaković, prof. psihologije
Tomislav Goldin, prof. psihologije
Bojan Branisavljević, prof. psihologije
Bruno Fiala, dipl. psiholog
Sanja Bartaković, mag.psihologije

Suvoditelji su educirani stručnjaci za rad s darovitom djecom (120 sati stručne edukacije i višegodišnji rad s darovitom djecom):
Marija Bijelić, mag. pedagogije i povijesti umjetnosti
Tena Benaković, prof. psihologije
Lea Cikron, mag. psihologije
Josipa Bošković, mag. pedagogije i antropologije
Dijana Ravlić, učiteljica razredne nastave i engleskog jezika

Predsjednik Udruge Vjetar u leđa
Siniša Benaković
Zagreb, 01.10.2021.