MODULARNA EDUKACIJA UDRUGE VJETAR U LEĐA

Edukacija za rad s darovitom djecom se provodi kroz osam modula, dinamikom od jednog modula mjesečno te kroz individualni rad, ukupno 120 sati. Ova edukacija i rad udruge su prepoznati od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te imamo njihovu podršku za rad. Moduli se održavaju UŽIVO: petkom poslijepodne (17-20 sati) te subotom ujutro (9 – 16 sati) ili ONLINE preko Zoom aplikacije (petak od 17-20 te subotom od 9-12.30 i 14 do 15.30). Voditelji edukacije su psiholozi s višegodišnjim iskustvom u radu s darovitom djecom koji su završili ECHA specijalizaciju za rad s darovitom djecom (ECHA Specialist in Gifted Education) Radboud Sveučilišta u Nijmegenu, Nizozemska te prošli dva seminara stručnjakinja iz Izraela na temu kreativnosti i medijacije. Suvoditelji su odgajatelji ili učitelji, koji su već prošli edukaciju Udruge Vjetar u leđa i imaju praktično iskustvo u radu s darovitom djecom u školi i vrtiću.

Po završetku modularne edukacije polaznici (odgojitelji i stručni suradnici) će moći:
• prepoznati darovitu djecu u vrtiću/školi i upoznati se sa pojmom procesne dijagnostike,
• razumjeti specifične razvojne, odgojne i obrazovne potrebe darovite djece,
• osmisliti i provoditi posebne programe rada s darovitom djecom u vrtiću i školi,
• kreirati individualne odgojno-obrazovne programe te diferencijaciju kurikuluma za darovite pojedince,
• surađivati s roditeljima u rješavanju problema čestih u razvoju i odgoju darovite djece,
• znati razumjeti i poticati zdravi socio-emocionalni razvoj, kreativnost, strategije mišljenja te druge kognitivne osobine darovite djece,
• znanstveno, aktivno i kritički pristupati edukaciji darovite djece s ciljem mijenjanja i razvoja postojećih paradigmi,
• moći primijeniti usvojene metode i tehnike i za rad s ostalom djecom.

Edukacija je osmišljena kao kombinacija predavanja i radionica s kontinuiranom aktivnošću sudionika te znatnim dijelom individualnog, samostalnog praktičnog rada.
Glavne osobine ovog treninga su visokokvalificirani, nadahnuti učitelji, osobni pristup, kreativno, otvoreno i podržavajuće okruženje te program zasnovan na znanstvenim istraživanjima i iskustvu iz praktičnog rada s djecom.

TEME MODULA SU:

 1. Modul: Razumijevanje darovitosti
  • Mitovi i zablude o darovitoj djeci
  • Pregled najkorištenijih suvremenih teorija vezanih uz darovitu djecu (Renzulli, Gagne, Gardner, Ziegler i dr.)
  • Definicije darovitosti i njihova funkcija
  • Upoznavanje sa kognitivnim, konativnim, emocionalnim i socijalnim osobinama darovite djece
  • Profili darovite djece i vrsta podrške
  • Zakonski okviri
  • Odnos okruženja prema darovitom djetetu
 2. Modul: Izazovi identifikacije darovite djece:
  • Identifikacija darovite djece u svijetu
  • Stavovi poznatih stručnjaka o identifikaciji (Gagne, Renzulli, Stanly, primjer Izraela)
  • Uočavanje i utvrđivanje darovitosti u Hrvatskoj
  • Testovi sposobnosti
  • Procjena kreativnosti
  • Otkrivanje interesa, jakih i slabih strana darovitog djeteta
  • Procjena motivacije
  • Roditelji, učitelji, vršnjaci u procesu identifikacije darovite djece
  • Praktični dio – primjeri uočene djece iz vlastite prakse
 3. Modul: Razvoj kurikuluma za darovitu djecu – I. dio – podbačaj darovite djece u obrazovnom sustavu („underachievement“) – diferencijacija:
  • Praktični dio – primjer identifikacije djeteta (upitnici, protokoli ili testovi)
  • Kada darovito dijete postaje neuspješno – razumijevanje podbačaja darovite djece
  • Uloga motivacije u razvoju darovite djece
  • Samoregulacija učenja i izvršne funkcije
  • Fixed mindset vs Growth mindset
  • Osnove kvalitetnog kurikuluma za darovitu djecu i diferencijacija
  • Individualizirani odgojno-obrazovni program za darovito dijete
 4. Modul: Razvoj kurikuluma za darovitu djecu – II. dio – razvoj misaonih vještina:
  • Praktični dio – primjer prilagodbe kurikuluma za jedan tjedan za darovito dijete
  • Vrste mišljenja
  • Znanstveno mišljenje i pokusi
  • Misaoni alati E. de Bona
  • Logičke i strategijske igre u radu s darovitima
  • Natjecateljske igre
  • Uloga i kreiranje radnih listića
  • Tehnika problemskog učenja i kritičko mišljenje
  • Drugi programi korisni za rad s darovitom djecom (NTC sustav učenja, RWCT)
 5. Modul: Razvoj kurikuluma za darovitu djecu – III.dio – kreativnost:
  • Praktični dio – primjer provedene aktivnosti za poticanje misaonih vještina
  • Uvod u kreativnost – mitovi i definicije
  • Strategije poučavanja za razvoj kreativnosti – aktualni teoretski okvir (Sternberg)
  • RISE model (Cropley)
  • Kreativnost i emocije
  • Tehnike i aktivnosti za poticanje kreativnosti u vrtiću i školi
  • WCR model za razvoj kreativnosti
  • Korištenje narativnog role-playinga (igranja uloga) u programu za darovite
 6. Modul: Socio-emocionalni kurikulum:
  • Praktični dio – primjeri provedenih aktivnosti za poticanje kreativnosti
  • Socio-emocionalne specifičnosti darovite djece
  • Aktivnosti za poticanje socio-emocionalnog razvoja darovite djece
  • Perfekcionizam i darovitost
  • Afektivni kurikulum kao prevencija perfekcionizma
  • Afektivni kurikulum za razvoj rastućeg mentalnog sklopa
  • Dvojne dijagnoze darovite djece – darovita djeca s teškoćama:
  ◦ Opozicijski prkosni poremećaj
  ◦ Darovita djeca i ljutnja
  ◦ Poremećaj pažnje i hiperaktivnosti
  ◦ Opsesivno-kompulzivni poremećaj
  ◦ Asperger sindrom
 7. Modul: Suradnja s roditeljima
  • Praktični dio – primjer provedene aktivnosti za poticanje socio-emocionalnog razvoja ili prikaz slučaja darovitog djeteta sa teškoćama
  • Odgoj darovite i talentirane djece
  • Razgovor s roditeljima nakon identifikacije
  • Priprema darovite djece za školu
  • Pozitivno savjetovanje roditelja darovite djece
  • Priprema radionica za roditelje
 8. Modul
  • Završni radovi sudionika
  • Evaluacija

Vjerujemo da dobro obučeni stručnjaci mogu dragocjeno doprinijeti poboljšanom obrazovanju svih učenika, uključujući one koji su najtalentiraniji – povećavanjem znanja i iskustva onih koji identificiraju, obrazuju i savjetuju nadarene studente u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju.

Cijena jednog modula edukacije je 110€.

Prijave se primaju do 15. rujna 2023. na mail: vjetaruledja@gmail.com.

Edukacija će započeti u listopadu. Veselimo se „novom putovanju“ s Vama!

Program sastavili i provode ECHA specijalisti za edukaciju darovitih:

Ksenija R. Benaković, prof. psihologije
Tomislav Goldin, prof. psihologije
Bojan Branisavljević, prof. psihologije
Bruno Fiala, dipl. psiholog
Sanja Bartaković, mag.psihologije

Suvoditelji su educirani stručnjaci za rad s darovitom djecom (120 sati stručne edukacije i višegodišnji rad s darovitom djecom):
Marija Bijelić, mag. pedagogije i povijesti umjetnosti
Tena Benaković, mag. psihologije
Lea Cikron, mag. psihologije
Josipa Bošković, mag. pedagogije i antropologije, odgajatelj
Nives Bogdan i Zdenka Jerković, učiteljice razredne nastave

Predsjednik Udruge Vjetar u leđa
Siniša Benaković
Zagreb, 01.05.2023.