Možemo se sa zadovoljstvom pohvaliti da je čak šestero članova udruge (od čega 3 stalna voditelja radionica) završilo međunarodno cijenjenu i priznatu edukaciju Radboud Sveučilišta iz Nijmegena za rad s darovitom djecom. Naši su članovi postali ponosni vlasnici titule stručnjaka za obrazovanje darovitih koju dodjeljuje Europsko vijeće za visoke sposobnosti! Zahvalni smo profesorima Sveučilišta Radboud, Centrima izvrsnosti Varaždinske županije kao i Varaždinskoj županiji te posebno Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i sport što su organizirali ovu prestižnu edukaciju u Hrvatskoj i omogućili našim stručnjacima da se dodatno educiraju.